Producent wkładów kominkowych 10 lat Tarnavy
EN DE CZ RU

Produkty


pobierz zdjęcie produktu w oryginalnym rozmiarze

IKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY RT-08 P "KOMINEK LUX", to najnowsze opracowanie firmy TATAREK dedykowane typowo do obsługi rozbudowanych instalacji grzewczych zasilanych przez wkłady kominkowe z płaszczem wodnym z regulacją przepustnicy doprowadzającej powietrze oraz współpracujących z zasobnikiem centralnej wody użytkowej (CWU ). Podstawowymi funkcjami tego regulatora jest całkowicie automatyczna obsługa dwóch pomp obiegowych CO, na podstawie osobnych nastawów temperatury dla każdej z nich oraz pompy ładującej CWU, której praca regulowana jest według pomiarów temperatury dokonanych przez dwa czujniki w zasobniku CWU.
W regulatorze tym na szczególną uwagę zasługuje m.in. funkcja utrzymania temperatury w płaszczu wodnym kominka na zadanym poziomie, realizowana poprzez odpowiednie uchylenie przepustnicy doprowadzającej powietrze do komory spalania. Zadaniem sterownika jest również odłączenie innego źródła ogrzewania w momencie uzyskania nastawionej temperatury w płaszczu wodnym kominka.
Zastosowana funkcja trybu „letniego” pozwala na obsługę w sezonie letnim, pompy ładującej CWU, bez konieczności pracy pozostałych pomp CO obsługujących instalację grzewczą. Istotną modyfikacją jest także zintegrowanie w samym regulatorze termostatu programowalnego, dzięki któremu możemy dokonać indywidualnych nastaw temperatury w czterech strefach czasu dobowego. Zastosowano tu również podświetlany wyświetlacz LCD podający pełne dane opisowe dotyczące aktualnej pracy regulatora,jak i funkcji użytkowych podlegających zmianom. Ten rodzaj zastosowanego wyświetlacza pozwala na bardziej komfortową i „intuicyjną” obsługę instalacji, co umożliwia potencjalnym użytkownikom bardzo szybkie opanowanie jego funkcjonowania.

Funkcje zabezpieczeń:
  • Automatyczne całkowite zamknięcie przepustnicy w przypadku zaniku napięcia.
  • Alarmy: uszkodzenia czujników i przegrzania instalacji.
  • Sygnalizacja blokady przepustnicy (np. w przypadku jej blokady przez ciało obce znajdujące się w przewodzie doprowadzającym), a w przypadku jego usunięcia automatyczny powrót do wcześniejszych nastawów.
  • Pamięć programatora jednostki sterującej, która pozwala w wypadku zaniku napięcia, na przywrócenie wcześniej dokonanych ustawień pracy regulatora.
  • Cykliczne uruchamianie pomp obiegowych gdy instalacja nie jest używana, mające na celu zapobieganie osadzaniu się kamienia w wirnikach pomp.